Electromagnetic relays.jpg

Elektromagnetni releji za korišćenje u serijskoj proizvodnji elektronskih sklopova

Elektromagnetni releji u našoj ponudi su namenjeni pre svega za korišćenje u serijskoj proizvodnji elektronskih sklopova za sledeće oblasti: bela tehnika, industrija, automobilska industrija, e-mobilnost i pametne kuće. Funkcionišemo na principu veleprodaje i kupcima, koji imaju potrebe za velikim količinama, omogućavamo rešenja po sistemu "ključ u ruke", sigurnosne zalihe i povoljne cene. 

 

Već u prvoj fazi planiranja štampanih ploča pripremićemo vam predlog rešenja, obezbediti uzorke i potrebnu tehničku dokumentaciju i omogućiti isporuku iz našeg skladišta za nesmetan proces proizvodnje.   

Kako odabrati odgovarajući relej za štampanu ploču?

Pre izbora elektromagnetnih releja treba obezbediti podatke o:

Nominal voltage

Nazivnom naponu namotaja (VDC)

Switch configuration

Konfiguraciji prekidača (NO ili CO)

Nominal current

Nazivnoj prekidnoj struji (A)

Number of contacts

Broj prekidača

Consumption

Potrošnji (mW)

Burden

Opterećenje (otporno ili indukciono)

Number of cycles

Broju ciklusa

Temperature od environment

Temperatura okruženja

Dielectric strength

Dielektričnoj čvrstini (Vrms)

Application

Aplikacija

Current.png

Pozicioniranju terminala

SOP

SOP

Dimensions

Merama (DxŠxV) u mm

Security standards

Usklađenost sa međunarodnim standardima (VDE, UL)

Potpuni izbor elektromagnetnih releja za štampane ploče

Nexum nudi široku paletu elektromagnetnih releja za štampane ploče, koji su s obzirom na njihovu mogućnost prebacivanja podeljeni u dve grupe: signalni i strujni releji. S obzirom na primenu elektromagnetne releje razvrstavamo u sledeće dve grupe: releji za opštu primenu (npr. u proizvodnji bele tehnike, na području automatizacije) i automobilski releji. Naši releji su u skladu sa međunarodnim sigurnosnim standardima, pouzdani su, kvalitetni, efikasni i obuhvataju patentiranu tehnologiju. Delujemo po principu veleprodaje i kupcima za serijsku proizvodnju po konkurentnim cenama nudimo veće količine releja. Isporuka je po porudžbini. 

Elektromagnetni releji su odgovarajući za korišćenje i u sledećim oblastima: 

Medicine.png

Medicina

IT and communication.png

IT i komunikacije

Smart home installation.png

Pametne kućne instalacije

Telecom.png

Telekom

Electronic devices.png

Proizvodnja električnih i elektronskih uređaja

Measuring technology.png

Merna tehnologija

E-mobility.png

E-mobilnost

Transport.png

Transportni sistemi (železnice, plovila)

Kako bi našem kupcu omogućili najbolji izbor, sarađujemo sa preduzećem NF Forward, koje ima dugogodišnje iskustvo u razvoju i proizvodnji releja i specijalizovalo se za proizvodnju releja visokog kvaliteta. Releji preduzeća NF Forward koriste se u uređajima za domaćinstvo i automobilskoj industriji i u brojnoj drugoj električnoj i elektronskoj opremi i koriste ih brojni proizvođači svetski poznatih robnih marki iz oblasti bele tehnike i druge opreme.  

Kontaktirajte nas za pomoć u biranju ili za prezentaciju. Sa zadovoljstvom ćemo se odazvati i stručno vas savetovati.  

 

Elektromagnetni releji za opštu primenu

NF Forward SG3
NF Forward NF90
NF Forward ST1 i ST3
1/1

Možete birati između različitih modela releja za opštu primenu. Svi releji su usklađeni sa Direktivom ROHS 2011/65/EU o ograničavanju korišćenja opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi.

Osobine:

  • od 5 A do 30 A,

  • temperaturni opsezi i do 105 °C,

  • kontaktni element od srebrne legure, bez kadmijuma,

  • ROHS Direktiva 2011/65/EU o ograničavanju korišćenja opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi.

Katalozi i brošure:

Komparativna tabela releja za opštu primenu za lakši izbor

Elektromagnetni releji za automobilsku industriju

NF Forward NF115
NF Forward NF120
NF Forward NF108 i NF104
1/1

Preduzeće NF Forward sa sedištem u Nemačkoj specijalizovalo se za proizvodnju releja visokog kvaliteta, koji ispunjavaju zahteve za primenu u automobilskoj industriji, transportu, industriji i kod druge električne i elektronske opreme.  

 

Svi naši automobilski releji su kompaktni, štedljivi i funkcionišu u zahtevnim uslovima.  

Osobine:

  • od 25 A do 80 A,

  • temperaturni opsezi i do 125 °C,

  • za štampane ploče ili brzi priključak pomoću konektora (plug-in),

  • ROHS Direktiva 2011/65/EU o ograničavanju korišćenja opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi.

Katalozi i brošure:

Komparativna tabela releja za automobilsku industriju primenu za lakši izbor