EMI filters banner.jpg

Rešenja za otklanjanje elektromagnetnih smetnji: mrežni (EMI) filteri

Naglim rastom uređaja, koji koriste digitalne tehnike, postaju problemi elektromagnetnih smetnji sve ozbiljniji. Filteri za otklanjanje elektromagnetnih smetnji, nazvani i EMI (Electromagnetic Interference) filteri, su ono, što vam je potrebno za smanjivanje smetnji, koje uzrokuje uređaj odn. drugi uređaji u blizini.

Naši partneri za filtere za otklanjanje elektromagnetnih smetnji su XP Power, Delta Electronics i Enjoye Electronic. Nudimo filtere za otklanjanje elektromagnetnih smetnji za jednofaznu naizmeničnu struju napona 115/250 V, trofaznu naizmeničnu struju napona 520 V i sve do 600 A nazivne jačine. Na raspolaganju su i različite vrste priključaka. Naši filteri za otklanjanje elektromagnetnih smetnji predstavljaju efikasno rešenje problema, skraćuju vreme projektnog ciklusa i predstavljaju pouzdano rešenje za elektromagnetnu kompatibilnost.

Kako odabrati odgovarajući mrežni (EMI) filter protiv elektromagnetnih smetnji?

(za dizajnere električnih ili elektronskih uređaja)

Prilikom izbora EMI filtera odlučujemo na osnovu više parametara:

Veličina kućišta

Izolacioni otpor

I/O priključci

Probojni napon

Način montaže

Slabljenje pulsa ili pika pri visokom naponu

Usklađenost sa međunarodnim standardima bezbednosti

Radna temperatura

Nominalni napon

Jednosmerni otpor

Nominalna struja

Gubitak

Struja curenja

Za medicinske filtere važni parametri su cureća struja i probojni napon.

Potpuni izbor mrežnih (EMI) filtera protiv elektromagnetnih smetnji

Nexum nudi široku paletu mrežnih (EMI) filtera, koji vašim uređajima omogućavaju elektromagnetnu kompatibilnost (EMC). Naša ponuda obuhvata 1-fazne ili 3-fazne mrežne filtere, mrežne filtere sa IEC utičnicom, power entry filtere i filtere za montažu na šasiju. U našoj ponudi imamo i kvalitetne medicinske mrežne filtere.

Svi mrežni filteri u našoj ponudi u skladu su sa međunarodnim standardima bezbednosti, pouzdani su i kvalitetni, jer su u skladu sa standardom EN 60939-2 i funkcionišu u temperaturnom opsegu između -25 °C i 100 °C. Svi filteri su opremljeni oznakama UL i CSA, a više od 300 modela u ponudi opremljeno je oznakom VDE i odobreni su pod brojevima: VDE 11641-4730, UL E79109 i CSA LR48852C.

 

Mrežni (EMI) filteri su odgovarajući za korišćenje u sledećim oblastima:  

Medicina

LED signalizacija i LED 

IT i komunikacije

Merna tehnologija

Pametne kućne instalacije

E-mobilnost

Automatizacija

Transportni sistemi (železnice, plovila)

Proizvodnja električnih i elektronskih uređaja

Kako bi svom kupcu omogućili pravi izbor, sarađujemo sa različitim proizvođačima, koji su naši direktni partneri: Delta Electronics, XP Power i Enjoye Electronic, koji su neprevaziđeni u dizajnu i iskustvu na području mrežnih filtera.

Kontaktirajte nas za pomoć u biranju ili za prezentaciju. Sa zadovoljstvom ćemo se odazvati i stručno vas savetovati.

 

EMI filteri za montažu na konstrukciju

Nudimo najširi izbor kvalitetnih mrežnih EMI filtera za montažu na konstrukciju, od 1 A do 30 A, proizvođača Delta Electronics, XP Power i Enjoye Electronic. Nudimo širok izbor različitih kućišta i načina I/O vezivanja (papučicama, žičanom vezom ili IEC utičnicom). Određeni modeli su odgovarajući i za korišćenje u medicini.

Primer mrežnog filtera sa papučicom

Za dodatne informacije obratite se našem specijalisti.

Primer visoko kvalitetnog mrežnog filtera za montažu na štampanu ploču

Jednostavna direktna montaža na štampanu ploču, UL, CSA i VDE certifikovani, opcionalno je moguća i verzija za korišćenje u medicini.

Za dodatne informacije obratite se našem specijalisti.

Primer mrežnog filtera sa žičanom vezom

Za dodatne informacije obratite se našem specijalisti.

Primer mrežnog filtera sa IEC utičnicom, koja je pričvršćena pomoću vijaka na ulazu i papučicama na izlazu

Za dodatne informacije obratite se našem specijalisti.

Primer cilindričnog mrežnog filtera sa vijcima i za brzu montažu

Screw type

Snap type

10 A i 16 A kompaktni cilindrični mrežni filter, koji omogućava jednostavnu montažu, namenjen za prekidačka napajanja, kancelarijsku opremu i belu tehniku.

Za dodatne informacije obratite se našem specijalisti.

Katalozi i brošure

Linijski EMI filteri sa IEC utičnicom

Primer linijskog EMI filtera sa IEC utičnicom za pričvršćivanje vijcima

Za dodatne informacije obratite se našem specijalisti.

Primer linijskog EMI filtera sa IEC utičnicom za brzu montažu (Snap-in pričvršćivanje)

Za dodatne informacije obratite se našem specijalisti.

Primer linijskog EMI filtera sa IEC utičnicom za montažu na štampanu ploču

Za dodatne informacije obratite se našem specijalisti.

Primer linijskog EMI filtera sa IEC utičnicom, i sa prekidačem i osiguračem

Za dodatne informacije obratite se našem specijalisti.

Katalozi i brošure

 

EMI filteri za štampane ploče

EMI filteri za štampane ploče mogući su u izvedbi sa IEC utičnicom ili u klasičnom kućištu.

Primer visoko kvalitetnog EMI filtera za montažu na štampanu ploču

Jednostavna direktna montaža na štampanu ploču, UL, CSA i VDE certifikovani, opcionalno je moguća i verzija za korišćenje u medicini.

Za dodatne informacije obratite se našem specijalisti.

Primer EMI filtera za montažu na štampanu ploču

Kvalitetni linijski mrežni filter za brzu montažu na štampanu ploču za aplikacije, koje su prostorno ograničene. Na raspolaganju su
1 A, 2 A i 3 A filteri.

Za dodatne informacije obratite se našem specijalisti.

Katalozi i brošure

 

3-fazni EMI filteri

Nudimo širok izbor kvalitetnih 3-faznih mrežnih filtera, od 10 A do 50 A, koji su namenjeni za korišćenje na područjima električnih uređaja, UPS, mašina, automatizacije i naizmeničnih (AC) motora. Mogući su različiti načini montaže, različita kućišta i I/O veze.

Primer 3-faznog EMI filtera za montažu vijcima

Za dodatne informacije obratite se našem specijalisti.

Primer 3-faznog EMI filtera sa papučicama

Za dodatne informacije obratite se našem specijalisti.

Primer kvalitetnog 3-faznog EMI filtera u plastičnom kućištu, moguća montaža na DIN letvu

Za dodatne informacije obratite se našem specijalisti.

Primer vertikalnog 3-faznog EMI filtera, 480 VAC i 500 VAC

Za dodatne informacije obratite se našem specijalisti.

Primer 3-faznog EMI filtera jake struje (od 200 A do 600 A), 480 VAC

Za dodatne informacije obratite se našem specijalisti.

Katalozi i brošure