Laboratory identification.jpg

Sveobuhvatna rešenja za obeležavanje u laboratorijama

Specijalizovani smo za obeležavanje u laboratorijskim okruženjima. Prilikom razvoja oznaka glavna usmerenja su bila:

 • postojanost u zahtevnim okruženjima: vruća kupka, smrzavanje, centrifugiranje i drugo,

 • veličina oznaka: oznake za bočice, Eppendorf pipete, slamčice, kasete za uzorcima tkiva, staklići i razna druga pomagala, koja se koriste u laboratorijama,

 • načini rada u laboratorijama,

 • povezivanje sa postojećim sistemima.

Rešenja su oznake od posebnih materijala ili sa posebnim načinima postavljanja, koje bez problema ispunjavaju sve zahteve. Mogu se izraditi na više različitih načina, koje predstavljamo ispod.

 

Ručni - prenosni štampači oznaka

1/1

Prenosni štampači za obeležavanje omogućavaju izradu prilagođenih oznaka (ne samo nalepnica), bilo kada i bilo gde su vam potrebni. Praktični su i jednostavni za korišćenje i zbog toga odlično rešenje za korišćenje na različitim lokacijama. Najkompaktnije štampače možete da spakujete čak i u fioku. Poleg ročnega vnosa podatkov podpirajo tudi povezavo z računalniki in prenosnimi napravami (telefoni, tablice).

Pomoću njih možete da izradite veoma prilagodljive i postojane oznake za obeležavanje:

 • bočica,

 • centrifugirki,

 • kapsula,

 • brisova,

 • tacni,

 • elemenata sa fiokama,

 • epruveta i drugih proizvoda od stakla,

 • menzura,

 • drugih laboratorijskih pomagala.

Kako izabrati pravi prenosni štampač za vaše potrebe?

Savetujemo vam savetovanje sa specijalistom. Naši savetnici će vam sa zadovoljstvom priskočiti u pomoć savetima, besplatnim uzorcima i drugim informacijama.

Izbor prenosnog štampača zasniva se na potrebama određenog korisnika odn. laboratorije. Pravilan izbor štampača, programske opreme i materijala za štampanje znači najbolje korisničko iskustvo, optimalno funkcionisanje i upravljanje troškovima.

Izbor se zasniva na:

 • Prenosivost: korišćenje na terenu, prenošenje u koferu sa alatom i sl.

 • Oznake: veličina, tip i količina.

 • Povezivanje: lokalno ili mrežno, štampanje sa pametnih prenosnih uređaja.

 • Podaci: ručni unos ili unos preko pametnog uređaja odn. računara.

 • Dodatna oprema: kako pomoću dodataka poboljšati korisničko iskustvo.

 • Radno okruženje: otpornost na laboratorijske uslove, otpornost materijala oznaka.

Izbor prenosnih - ručnih štampača oznaka

Brady BMP21 Lab

Brady BMP21 Plus je ulazni model - opšte upotrebljiv prenosni štampač za obeležavanje u laboratorijama.

Karakteristike: širina do 19 mm, beskonačne nalepnice, samoprekrivajuće nalepnice i termoskupljajuće oznake, ručni unos podataka, osvetljen ekran, integrisani laboratorijski simboli.

Brady BMP41

Brady BMP41 je namenjen svima, koji žele nešto više praktičnosti, brzine i slobode u svom radu.

Karakteristike: širina do 25 mm, beskonačne nalepnice, isečene samoprekrivajuće i druge nalepnice, isečene termoskupljajuće oznake, osvetljen ekran, ručni unos podataka ili povezivanje sa računarom.

Brady BMP51

BMP51 je opšte upotrebljiv prenosni štampač za industrijsku primenu.

Karakteristike: širina do 38 mm, beskonačne nalepnice, isečene samoprekrivajuće i druge nalepnice, isečene termoskupljajuće oznake, osvetljen ekran, ručni unos podataka ili povezivanje sa računarom, mogućnost Wi-Fi i Bluetooth povezivanja.

Brady BMP61

Brady BMP61 je najsvestraniji i praktičan prenosni štampač sa najvećim izborom oznaka.

Karakteristike: širina do 38 mm, beskonačne nalepnice, isečene samoprekrivajuće i druge nalepnice, isečene termoskupljajuće oznake, tablice za obeležavanje kablova i cevi, osvetljen ekran u boji na dodir, ručni unos podataka ili povezivanje sa računarom, Wi-Fi.

Brady M611

M611 sa BMP61 ima zajednički najveći izbor oznaka, a njegova specifičnost je u tome, što nema tastaturu. Štampanje se tako vrši preko jednostavne aplikacije na pametnom telefonu ili računaru.

Brady BMP71

BMP71 je Brady-jev prenosni štampač, namenjen pre svega sigurnosnom obeležavanju. Za tu svrhu ima izrađene čarobnjake za izradu sigurnosnih oznaka za upozorenja, cevovode i sl.

Stoni - stacionarni štampači oznaka

1/1

Stoni štampači namenjeni su štampanju dobro čitljivih profesionalnih oznaka, koje mogu da odole i najzahtevnijim uslovima. Izbor štampača zavisi od potrebnih količina, zahtevane rezolucije štampanja, veličine izrađenih oznaka i aplikacije samih oznaka. Prednost u odnosu na prenosne štampače je veličina oznaka, a slabost statičnost i nemogućnost korišćenja bez uređaja za unos (računar, telefon i sl.).

Pomoću njih možete da izradite veoma prilagodljive i postojane oznake za obeležavanje:

 • bočica,

 • centrifugirki,

 • kapsula,

 • brisova,

 • tacni,

 • elemenata sa fiokama,

 • epruveta i drugih proizvoda od stakla,

 • menzura,

 • drugih laboratorijskih pomagala.

Kako izabrati pravi štampač za vaše potrebe?

Savetujemo vam savetovanje sa specijalistom. Naši savetnici će vam sa zadovoljstvom priskočiti u pomoć savetima, besplatnim uzorcima i drugim informacijama.

Izbor štampača zasniva se na potrebama određenog korisnika odn. laboratorije. Pravilan izbor štampača, programske opreme i materijala za štampanje znači najbolje korisničko iskustvo, optimalno funkcionisanje i upravljanje troškovima.

Izbor se zasniva na:

 • Oznakama: veličina, tip i količina.

 • Povezivanje: lokalno ili mrežno, broj korisnika.

 • Podaci: ručni ili automatski unos, pomoću računara ili pametnog uređaja ili bez njega.

 • Očitavanje: kvalitet štampe, čitači, vidljivost.

 • Korišćenje oznaka: ručna ili mašinska aplikacija, sečenje.

 • Dodatna oprema: kako pomoću dodataka, koji su na raspolaganju, ubrzati procese.

 • Radno okruženje: otpornost na industrijske uslove, otpornost materijala oznaka.

Tabela stonih štampača

Katalozi

Katalog Brady BBP12
Katalog Brady I3300
Katalog Brady I5100
Katalog Brady I7100
BSP31
 
 

Oznake i folije za štampu

1/1

Nexumova ponuda obuhvata veoma veliki izbor oznaka za sve potrebe, a moguća je i izrada po meri korisnika. Nexum se izdvaja se po specijalizovanim rešenjima, kao što su oznake, koje sprečavaju neovlašćene intervencije u uređaje, temperaturno osetljive oznake, oznake koje registruju i evidentiraju prisustvo vlage i sl.

Kod obeležavanja u laboratorijama bitno je pre svega da oznake budu postojane, lako čitljive i praktične za korišćenje. Pravilnim izborom oznaka lahko možemo da ispunimo te zahteve. Naša ponuda oznaka za obeležavanje u laboratorijama sastavljena je od prilagodljivih i postojanih oznaka za obeležavanje.

Pomoću njih možete da izradite veoma prilagodljive i postojane oznake za obeležavanje:

 • bočica,

 • centrifugirki,

 • kapsula,

 • brisova,

 • tacni,

 • elemenata sa fiokama,

 • epruveta i drugih proizvoda od stakla,

 • drugih laboratorijskih pomagala.

Na želju stranke oznake možemo i izraditi, kada se radi o jednokratnoj potrebi ili većem projektu tako da kupovina štampača nije potrebna. Moguće je i iznajmljivanje štampača.

Kako izabrati prave oznake za vaše potrebe?

Savetujemo vam savetovanje sa specijalistom. Naši savetnici će vam sa zadovoljstvom priskočiti u pomoć savetima, besplatnim uzorcima i drugim informacijama.

Izbor oznaka zasniva se na potrebama određenog korisnika odn. laboratorije ili na jedinstvenoj primenu, koju korisnik izvodi. Pravilan izbor oznaka znači najbolje korisničko iskustvo, optimalnu izdržljivost i čitljivost i odgovarajuću cenu.

Izbor se zasniva na:

 • Aplikacija: okruženje - otpornost, čitljivost, posebni zahtevi.

 • Način postavljanja: ručno ili na drugi način, količina.

 • Oznaka: veličina, oblik, boje.

 • Očitavanje: kvalitet štampe, čitači, vidljivost.

 • Korišćenje oznaka: ručna ili mašinska aplikacija, sečenje.

Primeri korišćenja oznaka u laboratorijama

Naša ponuda obuhvata namenske oznake za brz i efikasan rad u laboratorijama. Oznake su odlično vidljive i jednostavne za aplikaciju.

Obeležavanje mikrocentrifugirki korišćenjem otpornih materijala i kombinovanih nalepnica za bočni i gornji deo mikrocentrifugirke.

Obeležavanje mikroskopskih staklića korišćenjem otpornih materijala.

Obeležavanje slamčica obmotavanjem.

Opšte obeležavanje u laboratorijama.

Obeležavanje centrifugirki korišćenjem otpornih materijala i kombinovanih nalepnica za bočni i gornji deo centrifugirki.

Obeležavanje kaseta za uzorke tkiva sa namenskim uređajem.

Obeležavanje tacni sa uzorcima.

Sigurnosno obeležavanje u laboratorijama.

 

Automatizovano obeležavanje

1/1

Aplikator BSP31

Brady BSP31

Aplikator vari oznaku na plastične tacne za uzorke tkiva i tako sprečava da oznake otpadnu u teškim uslovima,kojima su podvrgnute.

Aplikator i7100

Brady I7100

Aplikator i7100 štampa i primenjuje oznake na epruvete u sekundi, pružajući zaposlenima u laboratoriji više vremena za njihove glavne zadatke.

 

Programska oprema

1/1

Programi za izradu oznaka bili su uopšteno poznati po zahtevnom i kompleksnom korišćenju. Proizvođač Brady tu je u prednosti u odnosu na konkurenciju, jer je izrada oznaka pomoću njegovih programa jednostavna. Nexum nudi programe za jednostavno korišćenje od strane korisnika, i na vašem jeziku.

Kako odabrati najbolje programsko rešenje?

Savetujemo vam savetovanje sa specijalistom. Naši savetnici će vam sa zadovoljstvom priskočiti u pomoć savetima i drugim informacijama.

Izbor pravog programa od suštinskog je značaja. Pravo programsko rešenje olakšava rad i pojednostavljuje mnoge postupke. 

Izbor se zasniva na:

 • Platforma: Windows, MAC, Android, IOS.

 • Vrsta oznaka: sigurnosne ili opšte.

 • Način izrade: unapred ili na licu mesta.

 • Podaci: ručni unos ili automatizovani unos.

 • Broj korisnika i oznaka.

 • Drugi specifični zahtevi.

Brady Workstation

Jednostavan modularan program za izradu svih vrsta oznaka na željenom jeziku. Osnovni program za slobodno oblikovanje oznaka je besplatan, a nadograđuje se različitim namenskim modulima za proširenje, koji uz korišćenje čarobnjaka korisniku dodatno olakšavaju dizajn oznaka za štampanje. Za obeležavanje u elektrotehnici koristi se skup programa - suita PWID (Product and Wire ID), koja sadrži:

 • program za izradu oznaka,

 • uvoz podataka iz Excel-a,

 • redoslede,

 • izradu modela,

Uz nadogradnju može da se koristi i:

 • povezivanje sa bazama podataka - automatizovana štampa,

 • sigurnosno obeležavanje.

Druga programska rešenja

CodeSoft je profesionalno rešenje za napredno upravljanje sistemima obeležavanja bar kodovima.