Terms of use

Opšti uslovi poslovanja

Ovde možete preuzeti uslove koji definišu odnos između kompanije Nexum d.o.o. i njenih klijenata i između kompanije Nexum d.o.o. i njenih dobavljača.