top of page
PCB housing.jpg

Kućišta za štampane ploče za sve sisteme i oblasti primene

Kućište za komponente sa standardne dimenzije rastera je naročito odgovarajuće za standardizovanu primenu u elektro ormarima. Serija modularnih kućišta za komponente CH20M je koncipirana pre svega za korišćenje sa zahtevnim specifikacijama i odgovara zahtevima strogih profila, npr. u oblastima, gde se zahteva bezbednost mašina i gde su montirani pretvarači signala visokog kapaciteta.

 

Naši partneri u oblasti kućišta za štampane ploče su međunarodno priznate robne marke. Njihova kućišta za elektroniku obezbeđuju najsavremeniju platformu u elektronici: za sve sisteme i oblasti primene. 

Kućišta za elektroniku

Kućišta za elektroniku (Dinkle)

Konfigurator proizvoda

.

bottom of page