top of page
Solid State Relays.jpg

Poluprovodnički i optički releji za izuzetnu efikasnost

Poluprovodnički releji omogućavaju upravljanje AC opterećenjima jakom strujom sa DC upravljačke strane. U poređenju sa elektromagnetnim relejima poluprovodnički releji (SSR) nude brojne prednosti. Jedna od prednosti je da možemo da ih uključimo na manjem naponu i slabijoj struji nego većinu elektromagnetnih releja. Pošto ne postoji pokretan kontaktni element, poluprovodnički releji mogu se priključivati brže i izdržati dalje, pre nego što se ishabaju.  

 

Poluprovodnički releji obezbeđuju izuzetnu efikasnost u poređenju sa elektromagnetnim relejima u najrazličitijim primenama. Radi se o poluprovodničkom uređaju, koji zamenjuje mehanički prekidač sa navojnim aktivatorom sa optički izolovanim ulaznim stepenom, koji upravlja poluprovodničkim relejom. Poluprovodnički relej je sastavljen od diode LED na ulaznoj strani, foto diode na izlaznoj strani, upravljačke štampane ploče i izlaznog bloka FET.  

 

Naši glavni partneri za poluprovodničke i optičke releje MOS su međunarodno priznati proizvođači i-Autoc (Xiamen Kudom) i Bright TOWARD (Taiwan).  

Poluprovodnički releji za montažu na štampanu ploču

SSR releji za montažu na štampanu ploču

Katalozi i brošure:

Poluprovodnički releji za direktnu montažu

Katalozi i brošure:

SSR releji za direktnu montažu

Poluprovodnički releji za noseću DIN letvu

SSR releji za noseću DIN letvu

Katalozi i brošure:

MOSFET odn. optoprekidači

Katalozi i brošure:

MOSFET odn. optoprekidači
Za montažo na PCB
MOSFET
Za nosilno DIN letev
Za direktno montažo
bottom of page