top of page
Confined spaces.jpg

Integrirana sigurnosna rješenja u skučenim prostorima

Područje sigurnosti i zdravlja na radu vrlo je široko i pokriva više ili manje opasna okruženja i situacije. Među opasnije situacije i okruženja svakako se smatraju ulasci osoba u t.z.v. skučene prostore.  

Što je zapravo skučeni prostor? 

Skučeni prostori uključuju sve prostore koji nisu nužno bili namijenjeni ulasku ljudi, ali su unatoč tome dovoljno veliki i dostupni da bi u njih osoba mogla ući kako bi izvršila određene zadatke. Karakteristično za skučene prostore je i da imaju ograničene mogućnosti ulaska i izlaska i nisu namijenjeni stalnoj, odnosno produljenoj prisutnosti ljudi.  

Najtipičniji predstavnici skučenih prostora

 • cisterne,

 • rezervoari,

 • silosi,

 • spremnici,

 • kompresijske posude,

 • posude za pohranu materijala u rinfuzi,

 • podzemni spremnici,

 • iskopi,

 • okna,

 • tuneli,

 • dijelovi zgrada bez prozora i mali prostori, kao što su npr. spojna mjesta kućišta radne opreme, cjevovodi, kotlovi, dimnjaci, šuplji nosači konstrukcija itd.

Što skučene prostore čini opasnima?

Skučeni prostori smatraju se opasnima kada: 

 • atmosfera u njima jest ili bi mogla postati opasna za ljude, 

 • sadrže materijal koji bi mogao doprijeti do čovjeka i tako ga dovesti u opasnu situaciju, 

 • postoji mogućnost prodora materijala u prostor, 

 • imaju konisno dno koje bi moglo prouzročiti zaglavljivanje ili stiskanje osobe u slučaju poskliznuća, što bi moglo dovesti do gušenja,

 • sadrže uređaje s mogućnošću opasnih kretanja, 

 • imaju ili mogu imati prisutne opasne energije,    

 • postoji mogućnost nedostatka kisika, 

 • sadrže ili bi mogle sadržavati vruće i/ili hladne medije,

 • ostale opasnosti.

Kako spriječiti rizike?

 • Rizike je potrebno tehničkim, organizacijskim i individualnim mjerama smanjiti na prihvatljivu razinu ili ih eliminirati.

 • Potrebno je provesti tehničke mjere koje ili smanjuju opasnost ili čak zamjenjuju potrebu za ulaskom.

 • Potrebno je organizirano pristupati izvedbama ulaza s dozvolama, uputama, nadzorom i sl.

 • Potrebno je osigurati osobnu zaštitnu opremu koja u slučaju da je ulazak neizbježan, a opasnosti još uvijek postoji, i dalje osigurava siguran ulazak u skučeni prostor. 

Kako spriječiti rizike
Nevarnosti utesnjenih prostorov

Naše usluge i rješenja

Mnogi načini i mjere za osiguravanje sigurnosti zahtijevaju određena znanja, procjene i pripreme. Kao i uvijek, ugroženi sami mogu učiniti najviše za vlastitu sigurnost u suradnji sa svojim nadređenima i službom zaštite i zdravlja na radu. Nexum se može uključiti i u sljedeće aktivnosti: 

Razvoj programa odnosno pravilnika 

Naši stručnjaci, zajedno s odgovornim osobama naručitelja, kreiraju program koji je prilagođen naručiteljevoj djelatnosti, metodama rada i specifičnostima. Program je tada osnova za sve daljnje aktivnosti u smjeru osiguranja sigurnosti pri ulasku u skučene prostore.  

Razvoj programa, pravilnika

Izvedba kvalitetnog školovanja uz iskusne predavače

U Nexum-u stručnjaci nastoje na najučinkovitiji mogući način prenijeti svoje znanje i iskustvo svima onima koji sudjeluju u rizičnom ulasku u skučene prostore. Obuke provodimo na teoretskoj i praktičnoj razini, po mogućnosti na lokaciji naručitelja, što osigurava najbolji prijenos teorijskog znanja u praksu. 

Izvedba školovanja

Izrada rješenja i uputa za pojedine postupke

Zbog specifičnosti pojedinih skučenih prostora, preporuča se da se na temelju izrađenog rješenja za svaki postupak posebno izrade upute za ulazak sa svim obvezama i ograničenjima.

Izrada rješenja i uputa

Priprema dokumentacije

U suradnji s odgovornim osobama naručitelja pripremamo ili dodjeljujemo postojeću dokumentaciju kako bismo osigurali ispravnu provedbu postupaka za ulazak u skučene prostore. 

Pomoć u odabiru i isporuci potrebne opreme 

Za potrebe obuke i pregleda Nexum koristi samo provjerenu opremu. Takvu savjetujemo i našim naručiteljima. Ispravno odabrana oprema štiti zaposlenike i učinkovito smanjuje troškove. Sljedeće se kategorije opreme obično koriste za upravljanje rizicima kod ulaska u skučene prostore: uređaji za otkrivanje prisutnosti opasnih plinova, oprema za disanje ili dovod zraka u skučene prostore, oprema za spašavanje, oprema za označavanje i upozoravanje, oprema za sprječavanje ulaska, osobna zaštitna oprema. 

Pregledi

Budući da želimo da sustav funkcionira, moramo ga povremeno nadzirati. U tu svrhu nudimo temeljite preglede postupaka, provedbe, dokumentacije, znanja zaposlenika i stanja opreme.  

Priprema dokumentacije
Pomoć u odabiru i isporuci potrebne opreme
Pregledi

Sve ove usluge obavljamo profesionalno, s osjećajem za specifičnosti, potrebe i mogućnosti pojedinog naručitelja. Nudimo opremu mnogih proizvođača u različitim cjenovnim razredima, koju strankama ponudimo na temelju razgovora o aplikacijama, mogućnostima i potrebama. 

Nexumove storitve in rešitve
bottom of page