Identification of telecommunication syst

Sve na jednom mestu za obeležavanje u telekomunikacijama

Štampači za obeležavanje i odgovarajuće oznake ključni su za brzo i postojano obeležavanje proizvoda, komponenti, materijala, opreme, elektro ormarića, kablova i drugih stvari. Štampači, čitači i programska oprema zajedno nude pouzdana rešenja za obeležavanje i praćenje.

 

Ručni - prenosni štampači oznaka

1/1

Prenosni štampači za obeležavanje omogućavaju izradu prilagođenih oznaka (ne samo nalepnica), bilo kada i bilo gde su vam potrebni. Praktični su i jednostavni za korišćenje i zbog toga odlično rešenje za korišćenje na terenu. Najkompaktnije štampače možete da spakujete čak i u vaš kofer s alatom. Osim ručnog unosa podataka podržavaju i povezivanje sa računarima i prenosnim uređajima (telefoni, tableti).

Pomoću njih možete da izradite veoma prilagodljive i postojane oznake za obeležavanje:

 • žica (omotavanje, umeci, zastavice, vrtljive oznake, termoskupljajuće oznake),

 • kablova (omotavanje, tablice za pričvršćivanje vezicama, umeci, zastavice, vrtljive oznake, termoskupljajuće oznake),

 • električnih ormarića (natpisi, oznake tastera i prekidača, tipske pločice, oznake upozorenja),

 • spojnica (nalepnice sa određenim rasterom),

 • svih komponenti u električnim ormarićima (nalepnice različitih dimenzija i boja),

 • priključnih panela (raster nalepnice ili pojedinačne nalepnice),

 • spoljnih razvodnih ormarića (UV - vremenski postojane oznake, veći natpisi),

 • drugo.

Kako izabrati pravi prenosni štampač za vaše potrebe?

Savetujemo vam savetovanje sa specijalistom. Naši savetnici će vam sa zadovoljstvom priskočiti u pomoć savetima, besplatnim uzorcima i drugim informacijama.

Izbor prenosnog štampača zasniva se na potrebama određenog korisnika odn. preduzeća. Pravilan izbor štampača, programske opreme i materijala za štampanje znači najbolje korisničko iskustvo, optimalno funkcionisanje i upravljanje troškovima.

Izbor se zasniva na:

 • Prenosivost: korišćenje na terenu, prenošenje u koferu sa alatom i sl.

 • Oznake: veličina, tip i količina.

 • Povezivanje: lokalno ili mrežno, štampanje sa pametnih prenosnih uređaja.

 • Podaci: ručni unos ili unos preko pametnog uređaja odn. računara.

 • Dodatna oprema: kako pomoću dodataka poboljšati korisničko iskustvo.

 • Radno okruženje: otpornost na industrijske uslove, otpornost materijala oznaka.

Izbor prenosnih - ručnih štampača oznaka

Brady BMP21 Plus

Brady BMP21 Plus je ulazni model - opšte upotrebljiv prenosni štampač za industrijsku primenu.

Karakteristike: širina do 19 mm, beskonačne nalepnice, samoprekrivajuće nalepnice i termoskupljajuće oznake, ručni unos podataka, osvetljen ekran.

Brady BMP41

Brady BMP41 je namenjen svima, koji žele nešto više praktičnosti, brzine i slobode u svom radu.

Karakteristike: širina do 25 mm, beskonačne nalepnice, isečene samoprekrivajuće i druge nalepnice, isečene termoskupljajuće oznake, osvetljen ekran, ručni unos podataka ili povezivanje sa računarom.

Brady BMP51

BMP51 je opšte upotrebljiv prenosni štampač za industrijsku primenu.

Karakteristike: širina do 38 mm, beskonačne nalepnice, isečene samoprekrivajuće i druge nalepnice, isečene termoskupljajuće oznake, osvetljen ekran, ručni unos podataka ili povezivanje sa računarom, mogućnost Wi-Fi i Bluetooth povezivanja.

Brady BMP61

Brady BMP61 je najsvestraniji i praktičan prenosni štampač sa najvećim izborom oznaka.

Karakteristike: širina do 38 mm, beskonačne nalepnice, isečene samoprekrivajuće i druge nalepnice, isečene termoskupljajuće oznake, tablice za obeležavanje kablova i cevi, osvetljen ekran u boji na dodir, ručni unos podataka ili povezivanje sa računarom, Wi-Fi.

Brady M611

M611 sa BMP61 ima zajednički najveći izbor oznaka, a njegova specifičnost je u tome, što nema tastaturu. Štampanje se tako vrši preko jednostavne aplikacije na pametnom telefonu ili računaru.

 

Stoni - stacionarni štampači oznaka

1/1

Stoni štampači namenjeni su štampanju dobro čitljivih profesionalnih oznaka, koje mogu da odole i najzahtevnijim uslovima. Izbor štampača zavisi od potrebnih količina, zahtevane rezolucije štampanja, veličine izrađenih oznaka i aplikacije samih oznaka. Prednost u odnosu na prenosne štampače je veličina oznaka, a slabost statičnost i nemogućnost korišćenja bez uređaja za unos (računar, telefon i sl.).

Pomoću njih možete da izradite veoma prilagodljive i postojane oznake za obeležavanje:

 • žica (omotavanje, umeci, zastavice, vrtljive oznake, termoskupljajuće oznake),

 • kablova (omotavanje, tablice za pričvršćivanje vezicama, umeci, zastavice, vrtljive oznake, termoskupljajuće oznake),

 • telekomunikacionih ormarića (natpisi, oznake tastera i prekidača, tipske pločice, oznake upozorenja),

 • spojnica (nalepnice sa određenim rasterom),

 • svih komponenti u električnim ormarićima (nalepnice različitih dimenzija i boja),

 • spoljnih ormarića (veći, vremenski postojani UV natpisi, natpisi upozorenja),

 • priključnih panela (raster nalepnice ili pojedinačne nalepnice),

 • drugo.

Kako izabrati pravi štampač za vaše potrebe?

Savetujemo vam savetovanje sa specijalistom. Naši savetnici će vam sa zadovoljstvom priskočiti u pomoć savetima, besplatnim uzorcima i drugim informacijama.

Izbor štampača zasniva se na potrebama određenog korisnika odn. preduzeća. Pravilan izbor štampača, programske opreme i materijala za štampanje znači najbolje korisničko iskustvo, optimalno funkcionisanje i upravljanje troškovima.

Izbor se zasniva na:

 • Oznakama: veličina, tip i količina.

 • Povezivanje: lokalno ili mrežno, broj korisnika.

 • Podaci: ručni ili automatski unos, pomoću računara ili pametnog uređaja ili bez njega.

 • Očitavanje: kvalitet štampe, čitači, vidljivost.

 • Korišćenje oznaka: ručna ili mašinska aplikacija, sečenje.

 • Dodatna oprema: kako pomoću dodataka, koji su na raspolaganju, ubrzati procese.

 • Radno okruženje: otpornost na industrijske uslove, otpornost materijala oznaka.

Tabela stonih štampača

Katalozi

Katalog Brady BBP12
Katalog Brady I3300
Katalog Brady I5100
Katalog Brady I7100
 

Oznake i folije za štampu

1/1

Kod obeležavanja u telekomunikacijama bitno je pre svega da oznake budu postojane, lako čitljive i praktične za korišćenje. Pravilnim izborom oznaka lahko možemo da ispunimo te zahteve. Naša ponuda oznaka za obeležavanje u telekomunikacijama sastavljena je od prilagodljivih i postojanih oznaka za obeležavanje:

 • žica (omotavanje, umeci, zastavice, vrtljive oznake, termoskupljajuće oznake),

 • kablova (omotavanje, tablice za pričvršćivanje vezicama, umeci, zastavice, vrtljive oznake, termoskupljajuće oznake),

 • telekomunikacionih ormarića (natpisi, oznake tastera i prekidača, tipske pločice, oznake upozorenja),

 • spoljnih ormarića i objekata (veliki natpisi, oznake upozorenja, UV - vremenski postojane oznake),

 • spojnica (nalepnice sa određenim rasterom),

 • svih komponenti u električnim ormarićima (nalepnice različitih dimenzija i boja),

 • priključnih panela (raster nalepnice ili pojedinačne nalepnice),

 • drugo: izdvajamo se po specijalizovanim rešenjima, kao što su oznake, koje sprečavaju neovlašćene intervencije u uređaje, temperaturno osetljive oznake, oznake koje registruju vlagu i sl.

Na želju stranke oznake možemo i izraditi, kada se radi o jednokratnoj potrebi ili većem projektu tako da kupovina štampača nije potrebna. Moguće je i iznajmljivanje štampača.

Kako izabrati prave oznake za vaše potrebe?

Savetujemo vam savetovanje sa specijalistom. Naši savetnici će vam sa zadovoljstvom priskočiti u pomoć savetima, besplatnim uzorcima i drugim informacijama.

Izbor oznaka zasniva se na potrebama određenog korisnika odn. preduzeća ili na jedinstvenoj primenu, koju korisnik izvodi. Pravilan izbor oznaka znači najbolje korisničko iskustvo, optimalnu izdržljivost i čitljivost i odgovarajuću cenu.

Izbor se zasniva na:

 • Aplikacija: okruženje - otpornost, čitljivost, posebni zahtevi.

 • Način postavljanja: ručno ili na drugi način, količina.

 • Oznaka: veličina, oblik, boje.

 • Očitavanje: kvalitet štampe, čitači, vidljivost.

 • Korišćenje oznaka: ručna ili mašinska aplikacija, sečenje.

Primeri korišćenja oznaka u telekomunikacijama:

Obeležavanje žica, kablova i drugih elektro elemenata u telekomunikacijama

Naša ponuda obuhvata namenske oznake za brz i efikasan rad u oblasti elektro obeležavanja. Oznake su odlično vidljive i jednostavne za aplikaciju.

Obeležavanje priključnih panela

Štampači i programi prilagođeni su za obeležavanje priključnih panela, jer omogućavaju podešavanje razdaljina po želji između oznaka i automatsku numeraciju, što omogućava brz i jednostavan rad.

Tipske pločice i opšte postojano obeležavanje i obeležavanje opreme

Obeležavanje svih vrsta predmeta, koji se koriste u industriji. Obeležavanje serijskih proizvoda ili osnovnih sredstava, alata, radne opreme i sl. Ograničenja skoro nema.

Obeležavanje štampanih ploča i komponenti

Osim materijala, koji mogu da izdrže visoke temperature prilikom obrade štampanih ploča, naša ponuda obuhvata i "davače" za "Pick&Place" uređaje.

Obaveštenja i upozorenja

Oznake područja, znakovi upozorenja i sl. Više o sigurnosnom obeležavanju možete pročitati ovde.

 

Automatizovano obeležavanje

1/1

Produktivnost i automatizacija su u bliskoj korelaciji. Za ubrzanje procesa sa što manje prisustva čoveka na raspolaganju su aplikatori oznaka, koji povezivanjem sa bazama podataka obavljaju svoj posao bez intervencije čoveka.

Rešenja iz oblasti automatizovanog obeležavanja

Aplikatori omota za električne kablove WRAPTOR

"Davač" za davanje oznaka na mašinama "Pick&Place" ALF

Aplikatori zastavica za električne kablove WRAPTOR

Aplikator za termoskupljajuće oznake za kablove BSP45

Aplikatori za apliciranje oznaka u serijskoj proizvodnji BSP

Program za automatsko štampanje iz baza podataka ili foldera DATA AUTOMATION

 

Programska oprema

1/1

Programi za izradu oznaka bili su uopšteno poznati po zahtevnom i kompleksnom korišćenju. Proizvođač Brady tu je u prednosti u odnosu na konkurenciju, jer je izrada oznaka pomoću njegovih programa jednostavna. Nexum nudi programe za jednostavno korišćenje od strane korisnika, i na vašem jeziku.

Kako odabrati najbolje programsko rešenje?

Savetujemo vam savetovanje sa specijalistom. Naši savetnici će vam sa zadovoljstvom priskočiti u pomoć savetima i drugim informacijama.

Izbor pravog programa od suštinskog je značaja. Pravo programsko rešenje olakšava rad i pojednostavljuje mnoge postupke. 

Izbor se zasniva na:

 • Platforma: Windows, MAC, Android, IOS.

 • Vrsta oznaka: sigurnosne ili opšte.

 • Način izrade: unapred ili na licu mesta.

 • Podaci: ručni unos ili automatizovani unos.

 • Broj korisnika i oznaka.

 • Drugi specifični zahtevi.

Brady Workstation

Jednostavan modularan program za izradu svih vrsta oznaka na željenom jeziku. Osnovni program za slobodno oblikovanje oznaka je besplatan, a nadograđuje se različitim namenskim modulima za proširenje, koji uz korišćenje čarobnjaka korisniku dodatno olakšavaju dizajn oznaka za štampanje. Za obeležavanje u elektrotehnici koristi se skup programa - suita PWID (Product and Wire ID), koja sadrži:

 • program za izradu oznaka,

 • uvoz podataka iz Excel-a,

 • redoslede,

 • izradu modela,

 • štampanje oznaka za spojnice,

 • štampanje oznaka za priključne panele.

Uz nadogradnju može da se koristi i:

 • povezivanje sa bazama podataka - automatizovana štampa,

 • sigurnosno obeležavanje.

Druga programska rešenja

CodeSoft je profesionalno rešenje za napredno upravljanje sistemima obeležavanja bar kodovima.