top of page
Lockout Tagout.jpg

Sve na jednom mestu za Lockout Tagout (Zaključaj i Obeleži)

Lockout Tagout (Zaključaj i Obeleži) je postupak, koji efikasno sprečava neželjena curenja opasnih energija (neočekivana pokretanja) prilikom održavanja, pokretanja, zaustavljanja, čišćenja, kontrole i drugih intervencija u radnu opremu i električne i mašinske instalacije. Obezbeđuje veoma visok nivo bezbednosti svih učesnika u procesima i sprečava nastanak štete na radnoj opremi i instalacijama. Sistem ima veoma povoljan uticaj na preduzeća, zato se izuzetno brzo širi i primenjuje u sve većem broju svetskih i domaćih preduzeća i njihovim filijalama.

Zašto uvesti Lo-To postupak?

Varovanje zdravja

Čuva zdravlje zaposlenih.

Varovanje pred poškodbami opreme.jpg

Štiti opremu od oštećenja.

Delovne nezgode.jpg

Sprečava greške i nezgode na radu prilikom intervencija u radnu opremu.

Produktivnost.jpg

Poboljšava produktivnost.

Nižji stroški.jpg

Smanjuje troškove:

 • troškovi zbog povreda ljudi (odštete),

 • troškovi osiguranja,

 • troškovi zbog odsutnosti ili čak gubitka iskusnih kadrova.

Pravilniki.jpg

Sistem Lockout Tagout ispunjava i nadograđuje zahteve aktuelnog EU zakonodavstva u toj oblasti:

 • Smernice EU 89/655 definišu minimalne zahteve koji se odnose na bezbednost i zaštitu zdravlja prilikom korišćenja opreme.

 • Standard EN 1037 povezan za bezbednost opreme definiše mere koje se odnose na izoliranje energije od mašine i rasipanje energije kako bi se sprečilo ponovno uključivanje opasne opreme.

 • Evropska direktiva CEE 89/655 navodi minimalne propise koji se odnose na bezbednost i zaštitu zaposlenih prilikom servisiranja industrijske opreme.

Tražite pravog partnera za Lockout & Tagout rešenja?

Nexum d.o.o. je pouzdan partner, koji korisnicima nudi sve potrebno za planiranje, implementaciju, izvođenje i održavanje sistema Lockout Tagout.

 

Stručnjaci sa ukupno više od 30 godina iskustva sa Lo-To sistemima i opremom su vam na raspolaganju da vam pomognu u svim fazama uvođenja Lo-To sistema. Do sada su sistem uveli u više od 50 preduzeća u jugoistočnoj Evropi, a iskustvo i znanje su tokom godina prikupljali širom sveta.

Zašto za partnera odabrati baš Nexum?

 • Jer imamo najviše iskustva sa uvođenjem Lo-To sistema.

 • Jer se potpuno prilagođavamo kupcu i sistem koncipiramo individualno.

 • Jer smo odzivni i fleksibilni.

 • Jer svoj posao završavamo u dogovorenim rokovima.

 • Jer na jednom mestu dobijate sve, što vam je potrebno, i to po konkurentnim cenama.

Naša ponuda obuhvata:

Consultation.jpg

SAVETOVANJE

Besplatno početno savetovanje i pomoć prilikom izbora opreme na lokaciji korisnika.

Documentation.jpg

DOKUMENTACIJA

Priprema tehničke dokumentacije po meri korisnika.

Education.jpg

OBRAZOVANJA

Sprovođenje obrazovanja korisnika i trenera po meri naručioca.

Support.jpg

PODRŠKA

Napredna stručna podrška naručiocu i posle implementaciji rešenja.

Potpun izbor opreme

Proizvođač Brady nudi najveći izbor opreme za Lo-To. Po potrebi Nexum isporučuje i opremu brojnih drugih proizvođača, kao što je na primer Master Lock, po povoljnim cenama. Pozovite za pomoć u biranju ili za prezentaciju. Sa zadovoljstvom ćemo se odazvati i stručno vas savetovati.

Više o sigurnosnim katancima možete da pročitate u našim vestima Odaberite pravu bravu da biste zaštitili zaposlene.

Više o kontroli opasnih energija pa u vesti LOCKOUT TAGOUT: kontrola oslobađanja opasne energije.

Sigurnosne brave - oznake za kačenje

Nudimo sigurnosne brave različitih veličina, boja i materijala, graviranje i sistemske ključeve.

Zaključavanje - adapteri

Nudimo adaptere koji omogućavaju zaključavanje svih električnih i mehaničkih izolatora.

Sigurnosne pločice

Nudimo sigurnosne pločice na jeziku korisnika, potpuno prilagođene željama korisnika.

Ormarići i table

Nudimo ormariće i table - otvorena i zatvorena rešenja za skladištenje opreme.

Obeležavanje

Nudimo prethodno odštampane oznake i štampače za izradu oznaka.

Programska oprema

Nudimo programsku opremu za dokumentaciju i nadzor na jednostavan način.

Izbor opreme
bottom of page