top of page
About us.jpg

Povezujemo.

Obavezani smo na stručna rešenja i vrhunske proizvode.

Lična karta preduzeća

Nexum Ltd.

Obrtniška ulica 11

1370 Logatec

Slovenia

Matični broj: 6272886000

Poreski broj: SI31836674

Transakcijski račun: SI56 3500 1000 1010 846 (BKS Bank AG, Bankarska filijala)

Telefon: +386 1 759 17 46

E-mail: info@nexum.si

Ko smo?

Preduzeće Nexum d.o.o. osnovano je 2012. godine sa namerom širenja uspešnog poslovnog delovanja na području Slovenije, koja je još od 2004. godine sastavni deo Evropske unije, na kulturno slične, ali industrijski manje razvijene države jugoistočne Evrope. Na osnovu velikog iskustva, stečenog na industrijski razvijenom slovenačkom tržištu, i dugogodišnjih strateških veza sa specijalizovanim i kvalitetnim dobavljačima komponenti, u odabranim segmentima smo proširili prisustvo najpre na bliske balkanske države (Hrvatska, Srbija), a postepeno i na druge države država jugoistočne Evrope, koje se sve brže razvijaju (Bosna, Makedonija, Albanija). U preduzeću imamo mnogo iskustva na nekim specijalizovanim tržištima u industriji:

  • Obeležavanje u industriji,

  • upravljanje kablovima u industriji,

  • Sigurnosno obeležavanje i bezbednost na radu (Lockout Tagout),

  • Energetska elektronika, releji za štampane ploče, spojna tehnika za štampane ploče, EMI filteri, Wi-fi moduli itd.

Usredsređujemo se na naše kompetencije savetovanja, podrške i logistike i dopunjujemo kvalitetan izbor proizvođača komponenti za naše ciljne partnere, sa kojima želimo da sarađujemo na dugi rok. Uvek razmišljamo o primenama naših partnera sa namerom nalaženja odgovarajućih rešenja i pre nego što im postanu potrebna.

Naš fleksibilan poslovni model prilagođavamo različitim tržištima, dobavljačima i krajnjim partnerima, a uvek u skladu sa našim zajedničkim vrednostima: najviša vrednost i kvalitet za uloženi novac, usredsređenost na specifične segmente aplikacija i usmerenost u njihovu nadogradnju, odazivna i pouzdana lokalna podrška, pouzdana saradnja na dugi rok.

Ikona_connection.png
Ikona_connection.png

Individualni stil

Za svako lokalno tržište prilagođen pristup.

Ikona_connection.png

Individualno osoblje

Vrhunski specijalisti za pojedinačna lokalna tržišta.

Standardizovane zajedničke funkcije

Upravljanje narudžbinama i reklamacijama, upravljanje zalihama i logistikom, kontroling i računovodstvo, marketing.

Ikona_connection.png

ZAJEDNIČKE VREDNOSTI

Najviša vrednost i kvalitet za uloženi novac

Usredsređenost na specifične segmente aplikacija

Odazivna i pouzdana lokalna podrška

Pouzdana saradnja na dugi rok

Ikona_connection.png
Ikona_connection.png

Standardizovani zajednički sistemi

Moderni ERP, CRM, WMS, DMS sistem.

Ikona_connection.png

Zajedničke strategije i vrednosti

Jedinstveno strateško planiranje, prodaja, marketing.

Individualne sposobnosti

Specifična znanja i dugogodišnje iskustvo za određenu tehničku oblast.

Gde radimo?

Nexum d.o.o. je geografski usredsređen na države jugoistočne Evrope (JIE).

Države, na koje se u tom okviru usredsređujemo, su:

  • Slovenija, Hrvatska (EU)

  • Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo

  • Republika Severna Makedonija, Albanija

  • Druge države JIE

S obzirom na različite političke, ekonomske, istorijske, kulturne i geografske faktore za mnoge proizvođače/dobavljače komponenti upravljanje ovim regionom je teško, što važi kako za specijalizovane evropske, a još više za veće neevropske industrijske proizvođače.

Gde radimo

NEXUM na latinskom znači VEZA odnosno OBAVEZUJUĆI UGOVOR (u periodu Rimske Republike).

Pomoću našeg znanja i iskustva možemo da kreiramo vrednost za naše specijalizovane kupce s jedne strane i specijalizovane dobavljače s druge strane (povećanjem njihovog prisustva u JIE). Trenutno nudimo proizvode i rešenja iz sledećih fokusnih oblasti:

Cable management
Industrial identification
Safety at work
Power Electronics
Relays
PCB connectivity
bottom of page