top of page
Confined spaces.jpg

Sveobuhvatna rešenja za bezbednost u tesnim prostorima

Područje bezbednosti i zdravlja na radu je veoma široko i obuhvata više ili manje opasna okruženja i situacije. U opasnije situacije i okruženja svakako se ubrajaju ulasci lica u tzv. tesne prostore.  

Šta je uopšte tesan prostor? 

U tesne prostore ubrajamo sve prostorije, koje nisu zamišljeni za ulazak ljudi, ali su ipak dovoljno veliki i pristupačni da u njih može ući ćovek sa svrhom obavljanja određenih poslova. Karakteristično za tesne prostore je takođe da imaju ograničene mogućnosti za ulazak i izlazak i nisu namenjeni stalnom odn. dužem prisustvu ljudi.  

Najtipičniji predstavnici tesnih prostora

 • cisterne,

 • rezervoari, 

 • silosi,

 • skladišne posude,

 • sudovi pod pritiskom,

 • sudovi za skladištenje materijala u rinfuzu,

 • podzemne skladišne posude,

 • iskopi,

 • šahtovi,

 • tuneli, 

 • delovi zgrada bez prozora i male prostorije, kao npr. razvodni ormari radne opreme, cevovodi, kotlovi, odžaci, šuplji nosači konstrukcija itd.

Zbog čega su tesni prostori opasni?

Tesni prostori smatraju se opasnima, kad: 

 • jeste ili bi atmosfera unutar njih mogla postati opasna za čoveka,

 • sadrže materijal, koji bi mogao da uhvati čoveka i tako ga dovesti u opasnu situaciju, 

 • postoji mogućnost prodora materijala u prostor, 

 • imaju konusno dno, zbog čega bi čovek u slučaju skliznuća mogao biti zarobljen ili uklješten, što bi moglo dovesti do gušenja,

 • sadrže uređaje sa mogućnošću opasnih pokreta,

 • imaju ili bi mogli imati prisutne opasne energije,    

 • postoji mogućnost nedostatka kiseonika, 

 • sadrže ili bi mogli da sadrže vrele i/ili hladne medije,

 • druge opasnosti.

Kako se sprečavaju rizici?

 • Rizike treba pomoću tehničkih, organizacionih i individualnih mera dovesti na prihvatljiv nivo ili ih eliminisati.

 • Potrebno je sprovesti tehničke mere, koje bilo smanjuju opasnost ili čak zamenjuju potrebu za ulaskom.

 • Potrebno je organizovano pristupati izvođenju ulazaka sa dozvolama, uputstvima, nadzorom i sl.

 • Potrebno je obezbediti ličnu zaštitnu opremu, koja u slučaju, ako je ulazak neizbežan i opasnosti su i dalje prisutne, još uvek obezbeđuje ulazak u tesan prostor. 

Kako se sprečavaju rizici u tesnim prostorima
Nevarnosti utesnjenih prostorov

Naše usluge i rešenja

Brojni načini i mere za obezbeđivanje bezbednosti zahtevaju određena znanja, procene i pripreme. Kao i obično, za svoju bezbednost najviše mogu da urade sama ugrožena lica u saradnji sa svojim nadređenima i službom BZR. Nexum može da se uključi u okviru sledećih aktivnosti: 

Razvoj programa odn. pravilnika 

Naši stručnjaci zajedno sa odgovornim licima naručioca formiraju program, koji je prilagođen za delatnost naručioca, načine rada i specifičnosti. Program je zatim osnova za sve naredne aktivnosti u smeru obezbeđivanja bezbednosti prilikom ulaska u tesne prostorije.  

	Razvoj programa odn. pravilnika

Izvođenje kvalitetnog školovanja sa iskusnim predavačima 

U Nexum-u se stručnjaci trude da na što efikasniji način prenesu svoje znanje i iskustvo na sve, koji učestvuju u rizičnim aktivnostima ulaska u tesne prostorije. Obrazovanja izvodimo na teoretskom i praktičnom nivou, najbolje na lokaciji naručioca, što obezbeđuje najbolji prenos teoretskog znanja u praksu. 

Izvođenje školovanja

Izrada rešenja i uputstava za određene postupke 

Zbog specifičnost određenih tesnih prostorija preporučuje se da se na osnovu izrađenog rešenja za svaki postupak ponaosob izrade uputstva za ulazak sa svim obavezama i ograničenjima.

Izrada rešenja i uputstava

Izrada dokumentacije 

U saradnji sa odgovornim licima naručioca izrađujemo ili dorađujemo postojeću dokumentaciju sa namerom obezbeđivanja pravilnog izvođenja postupaka ulazaka u tesne prostorije. 

Pomoć u izboru i isporuka potrebne opreme 

Za potrebe školovanja i pregleda Nexum koristi samo proverenu opremu. Korišćenje takve opreme savetujemo i svojim naručiocima. Pravilno odabrana oprema štiti zaposlene i efikasno smanjuje troškove. Tipično se za upravljanje rizicima prilikom ulaska u tesne prostorije koriste sledeće kategorije opreme: uređaje za detekciju prisustva opasnih gasova, opremu za disanje odn. dovod vazduha u tesne prostorije, opremu za obeležavanje i upozoravanje, opremu za sprečavanje ulaska, ličnu zaštitnu opremu.

Pregledi

Pošto želimo da sistem funkcioniše, moramo ga periodično kontrolisati. U tu svrhu nudimo temeljne preglede postupaka, izvođenja, dokumentacije, znanja zaposlenih i stanja opreme.  

Izrada dokumentacije
Pomoć u izboru i isporuka potrebne opreme
Pregledi

Sve te usluge obavljamo profesionalno, sa osećajem za specifičnosti, potrebe i mogućnosti određenog naručioca. 

Nexumove storitve in rešitve
bottom of page