top of page
Active and passive optic solutions.jpg

Aktivna i pasivna optička rešenja za međusobno povezivanje optičkih vlakana budućnosti

Kod koncepata, koji zahtevaju brzu vezu, izuzetno je bitno da puteve sprovedete oko svih eventualnih prepreka za brzinu na putu signala. Za postizanje optimalnog signala treba razumeti i upravljati faktorima, kao što su usklađenost, tolerancije, koncept, širina puta, presvlaka i bakarno nagrizanje. Koncept mora da obuhvata priključke sa odgovarajućim kablom. 

Optički sistemi centralne matične ploče

Samtec FireFly

FireFly™ Micro Flyover System™ je rešenje za međusobno povezivanje optičkih vlakana budućnosti kapaciteta do 28 Gb/s i puteva do 56 Gbps. Sistem je koncipiran tako da se bakarni i optički sistem mogu menjati korišćenjem istog kompleta priključaka visokog kapaciteta. Sistem sa jednostavnom montažom poboljšava homogenost signala i povećava dužinu njegovog puta, a time odgovara današnjim i budućim zahtevima u pogledu protoka podataka. Zbog vodeće malog otiska u industriji omogućava sistem FireFly™ veću gustinu i blizinu za povezivanje dva čipa, štampane ploče, komponente na štampanoj ploči ili dva sistema. 

Katalozi i brošure:

Sistemi PCIe

Sistemi PCIe

Sklopovi aktivnih optičkih kablova PCIe® u izvedbama x4 i x8 čine elemente sa četiri nezavisna optička kanala, koji su potpuno odvojeni i podržavaju brzine prenosa podataka Gen 3 do 100 m. Opremljeni su potpuno integrisanim pretvaračem električnog signala u optički, koji je na raspolaganju sa potpuno aktivnim optičkim kablovima sa hostom i ciljem ili sa poluaktivnim optičkim kablovima sa protokolom za prenos medija kao krajnja mogućnost. 

Katalozi i brošure:

Pasivni optički sistemi

Pasivni optički sistemi (Samtec)

Pasivni sistemi optičkih kablova podržavaju aplikacije sa visokom gustinom sa protokolom za prenos i jednostrukim ili dvostrukim vratnim adapterom za povezivanje. Sklop kablova je na raspolaganju sa 12 ili 14 vlakana i mogućnošću zaključavanja na adapteru za pravilno postavljanje. 

Katalozi i brošure:

Optični sistemi sredinskega vezja
Sistemi PCIe
Pasivni optični sistemi
bottom of page