top of page
RF interconnect

Visoko efikasne i sveobuhvatne RF komponente

Većina tehnologija za bežične mreže, koje poznajemo, npr. Wi-Fi i Bluetooth, koriste relativno uzak opseg frekvencija elektromagnetnog spektra. Taj opseg se naziva "radio frekvencija". Danas izraz radio frekvencija najčešće znači "bežično", jer u današnje vreme mnogo uređaja komunicira upravo na taj način. Radio frekventni signali mogu se prenositi bežično ili preko radio frekventnih kablova. Koaksijalni kablovi su posebno zaštićeni za efikasan prenos radio signala i koriste se za bežične mreže i kablovsku televiziju. Zbog načina izrade koaksijalnom kablu potrebni su posebni priključci, koji štite kabel na štampanoj ploči, a ti priključci su na raspolaganju u različitom obliku. Izbor radio frekventnog priključka i kabla zavisi od specifikacija, kao što su frekventno područje, kapacitet, veličina i oblik vrste priključka.

 

U našoj paleti proizvoda možete naći različite radio frekventne kablove i sklopove, priključke i sve ostale sastavne delove. Naš partner, svetski priznato preduzeće Samtec, sa sedištem u Severnoj Americi, obezbeđuje proizvode odličnog kvaliteta, konkurentne cene i brzu isporuku. 

Radio frekventna međusobna veza

Radio frekventna međusobna veza

Naša paleta radio frekventnih proizvoda obuhvata precizne radio frekventne priključke velikog kapaciteta, komponente i sklopove radio frekventnih kablova, mikro frekventne sklopove U.FL i W.FL, sisteme za ispitivanje velikog kapaciteta i 50-omske i 75-omske sklopove kablova, priključaka i komponenti.

Katalozi i brošure:

bottom of page