top of page
Wifi modules.jpg

Wi-Fi i Bluetooth moduli za Internet stvari (IoT)

Internet stvari ili skraćeno IoT je sistem međusobno povezanih računarskih uređaja, mehaničkih i digitalnih mašina, predmeta, životinja ili ljudi, koji imaju jedinstvene identifikatore (UID) i koji mogu da prenose podatke kroz mrežu bez uzajamnog delovanja čoveka i računara. Organizacije u različitim oblastima sve češće koriste Internet stvari, kako bi efikasnije funkcionisale, bolje razumele klijente i obezbedile bolje usluge za klijente, poboljšale proces donošenja odluka i povećale vrednost poslovanja.

 

Naši dobavljači Wi2Wi, Espressif i Raytac nude odobrene module Wi-Fi i/ili Bluetooth, koji omogućavaju brži razvoj i raspoloživost na tržištu, u skladu su sa industrijskim standardima i ispunjavaju glavne svetske regulacione i industrijske zahteve u pogledu certifikovanja. Kao vodeće platforme za AIoT (Artificial Intelligence of Things) rešenja na svetu obezbeđuju milionima korisnika bezbedne uređaje, Wi-Fi/Bluetooth mogućnost povezivanja, tehnologiju pametnih MESH mreža (wireless mesh technology) i veštačku inteligenciju - glasovnu interakciju, prepoznavanje lica, upravljanje podacima i "Edge" računarstvo. 

Wi-Fi moduli

Wi-Fi moduli u našoj ponudi koncipirani su posebno za uređaje sa visokim radnim ciklusom, koji moraju više godina da rade sa malo ili bez održavanja.

Wi-Fi moduli (Espressif)

Karakteristike Wi-Fi modula

 • Usklađeni su sa standardima za bežične veze IEEE 802.11 a/b/g/n/ac.

 • Jednopojasna ili dvopojasna bežična mreža sa kombinovanim modulima BT/BLE.

 • Integrisan procesor za primene klijenta i sveobuhvatni alati za razvoj aplikacije.

 • Napredna bezbednost.

 • Jednostavno obezbeđivanje instalacije na velikom broju uređaja.

 • Radna temperatura za rad u industriji.

Katalozi i brošure:

Wi-Fi moduli

Smart home aplikacije

Za razvoj aplikacija po meri za mobilne uređaje preporučujemo aplikaciju otvorenog koda IoT Espressif App i ESP8266 Wi-Fi modul.

IoT Espressif App

IoT Espressif aplikacija

 

IoT Espressif aplikacija je model za pametne telefone, pomoću koje možete da razvijete mobilna rešenja sa lokalnim i daljinskim upravljanjem Wi-Fi uređajima, kao što su pametna rasveta i pametni utikači. Aplikacija je otvorenog koda i može se naći na Githubu

Wi-Fi modul ESP8266 (Espressif)

Osnovne karakteristike Wi-Fi modula ESP8266

 • Troškovno efikasan: sa integrisanim Wi-Fi MCU (mikrokontrolerom) za IoT aplikacije.

 • Pouzdan: širok temperaturni opseg od -40 °C do 125 °C.

 • Kompaktan QFN32-pin (5 x 5 mm): ESP8266EX sadrži sve komponente na jednom čipu - SoC (System on Chip) - 32-bitni procesor Tensilica, standardni digitalni periferni interfejsi, antenski prekidači, RF element za simetriranje, strujni pojačivač, niskošumni prijemnik, filteri i moduli za upravljanje snagom.

 • Niska potrošnja: arhitektura uštede energije omogućava 3 načina rada (aktivni način, način mirovanja, dubok način mirovanja), pomoću kojih moduli duže rade.

 • 32-bitni Tensilica procesor: mikrokontroler ESP8266EX objedinjuje 32-bitni RISC procesor Tensilica L106, koji ostvaruje izuzetno nisku potrošnju energije i postiže najveću brzinu takta 160 MHz. 80 % procesne snage namenjeno je za programiranje i razvoj korisničkih aplikacija.

Wi-fi modul ESP8266

Wi-Fi modul WE935B00 (Wi2Wi)

Osnovne karakteristike Wi-Fi modula WE935B00

 • Single-band ugrađeni wi-fi modul.

 • Mali otisak: 15 mm x 16,5 mm x 1,86 mm.

 • U skladu sa standardom IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi, 1x1 SISO.

 • UART, SPI & USB host interface.

 • Podržava Station mode, AP mode i Station + AP mode.

 • Integrisana antena + MHF4 IPEX konektor.

WE935B00.png
Smart home aplikacije

IoT u industriji

Espressif i Wi2Wi sa bogatim iskustvom u industrijskoj automatizaciji obezbeđuju kvalitetan razvoj tehnologije i dug životni ciklus proizvoda. Razvijena je svetska mreža kompetentnih centara za podršku razvojnim inžinjerima prilikom izbora i izvođenja pravih rešenja za vaše aplikacije.

 

Pouzdanost i efikasnost obezbeđenu su prilikom gradnje sistema za automatizaciju i upravljanje uređajima Espressif i Wi2Wi, jer ispunjavaju stroge zahteve i visoke standarde.

Wi-Fi modul ESP32 (Espressif)

Mikrokontroler (MCU) sa integrisanim Wi-Fi i Bluetooth-om.

Osnovne karakteristike Wi-Fi modula ESP32

 • Pouzdanost: u industrijskim okruženjima sa radnom temperaturom od -40 °C do 125 °C. Posebna štampana ploča za kalibraciju omogućava dinamičko prilagođavanje promenama.

 • Kompaktnost: ESP32 sadrži sve komponente na jednom čipu.

 • Veoma niska potrošnja: izuzetno nisku potrošnju energije omogućava kombinacija više vrsta vlasničke programske opreme. ESP32 obuhvata najsavremenije funkcije, kao što su "fine-grained clock gating", različiti načini napajanja i dinamičko prilagođavanje snage.

 • Hibridni Wi-Fi i Bluetooth čip ESP32: može da funkcioniše kao samostalan sistem ili kao pomoćni uređaj domaćina MCU. Može da sarađuje sa drugim sistemima za obezbeđivanje funkcionalnosti Wi-Fi i Bluetooth preko interfejsa SPI/SDIO ili I2C/UART.

Wifi modul ESP32

Wi-Fi modul WM825B00 (Wi2Wi)

Porodica MX Wi-Fi modula zasnovana je na hostovanoj arhitekturi i dizajnirana je za platforme visokih performansi koje zahtevaju fleksibilnost i skalabilnost.

Osnovne karakteristike Wi-Fi modula WM825B00

 • Mala veličina: 12,5 mm x 16 mm x 1,76 mm.

 • U skladu sa standardom IEEE 802.11 b/g/n Single-band Wi-Fi, 1x1 SISO.

 • Podržava Station mode, AP mode, Wi-Fi Direct mode i Station + AP mode.

 • Integrisana Chip/Trace antena + MHF4 IPEX konektor.

 • Upravljački programi dostupni za Linux i Android.

 • Dostupni su različiti opsezi radnih temperatura: industrijski (-40 °C do 85 °), proširen (-30 °C do 85 °C), komercijalni (0 °C do 70 °C).

 • Certifikati: FCC, IC, CE.

WM825B00-I3.png
IoT v industriji

Bluetooth moduli

Raytac Bluetooth moduli

Proizvođač Raytac je specijalizovan za područje istraživanja i razvoja i proizvodnju bežičnih elektronskih modula, koji se baziraju na tehnologiji RF i Bluetooth. U razvoju modula koristi Nordic Semiconductors čipove. U razvoju svojih Bluetooth modula usredsređeni su na stvaranje napredne mašinske opreme, koja je jednostavna za korišćenje i prilagodljiva. Uz to su moduli u potpunosti certifikovani ne samo u skladu sa standardima Bluetooth BT4.2, BT5 i najnovijim BT5.1, već i sa regionalnim sigurnosnim propisima na glavnim područjima, kao što su FCC (SAD), CE (EU), IC (Kanada), TELEC (Japan), KC (Koreja), SRRC (Kina), RMC (ANZ), WPC (Indija).

 

Raytac želi da izgradi vrednosni lanac, kako bi kupcima obezbedio troškovno efikasna, brza i tržišna rešenja i pouzdan sistem nadzora kvaliteta zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu.

Bluetooth modul (Raytac)
Bluetooth moduli
bottom of page