slovenščina

Opšti uslovi poslovanja

Ovde možete preuzeti uslove koji definišu odnos između kompanije Nexum d.o.o. i njenih klijenata i između kompanije Nexum d.o.o. i njenih dobavljača.

Zašto Nexum?

Dugoročna
pouzdanost

Namenska dugoročna partnerstva za ciljne industrijske segmente.

Najvišja vrednost
za novac

Fokus na 
korisničkoj primeni

Fleksibilni poslovni modeli prema potrebama korisnika.

Lokalna podrška
za isporučioce

Visokostručna lokalizovana podrška: prodaja, marketing, logistika, korisničke usluge, inženjering.

Kvalitetne komponente i rešenja po razumnoj ceni.

© 2015 - 2019 by Nexum Ltd.