slovenščina

Podaci o kompaniji

Nexum Ltd.

Obrtniška ulica 11

1370 Logatec

Slovenija

 

Phone: +386 1 759 17 46

E-mejl: info@nexum.si

PDV broj: SI31836674

Broj registracije: 6272886000

 

Podanci o banci:

SI56 3500 1000 1010 846 (BKS Bank AG),

BIC BFKKSI22XXX

BKS Bank AG, Verovškova ulica 55 A, 1000 Ljubljana

Ko smo mi?

Nexum Ltd. je osnovan 2012. godine u cilju internalizovanja uspešnog rada i iskustva sa slovenačkog industrijskog tržišta. Smo mlada kompanija, ali sa velikim iskustvom u našim ciljnim industrijskim oblastima energetike i elektronike, i instalacije i povezivanja. Mi želimo da se koncentrišemo na naše kompetencije, dopunimo naš portfolio proizvoda i sa novim kvalitetnim isporučiocima proširimo naša ciljna tržišta. Uvek mislimo na naše klijente i na njihove primene.

 

U energetskom segmentu i segmentu elektronike fokusiramo se na OEM proizvođače kojima je potrebna različita podrška i rešavanje problema, od analize preko dizajniranja i porekla novih proizvoda, zaliha, logistike, finansiranja do prodaje i marketinga proizvoda. Mi smo fleksibilni za individualne poslovne modele koji odgovaraju specifičnim tržišnim / oblasnim / klijentima, ali smo dosledni u našim zajedničkim vrednostima: najviša vrednost za novac, fokusiranje na primene kupca, lokalizovana podrška dobavljačima, dugoročno partnerstvo.

Zajedničke strukture

Najviša vrednost za novac

Lokalna kompetencija

Orijentisanost ka klijentima

Dugoročna pouzdanost

Timski rad

Zajedničke vrednosti

Podrška klijentima, upravljanje nalozima, zalihe, logistika, finansiranje, računovodstvo

Kompetentno planiranje strategije, prodaja i marketing

Zajedničke strategije

Za svako lokalno tržište -
u skladu sa zajedničkim vrednostima

Individualne veštine

Za svako lokalno tržište - u skladu sa zajedničkim vrednostima

Individualni stil

Visokorazvijeni ERP, CRM, WMS

Zajednički sistemi

Individualno osoblje

Za svako lokalno tržište -
u skladu sa zajedničkim vrednostima

Gde smo fokusirani?

Nexum Ltd. je geografski fokusiran na države Jugoistočne Evrope (JIE).

 

Ovaj deo Evrope je geografski i politički region lociran prvenstveno na Balkanskom poluostrvu. Suverene države koje generalno pripadaju Jugoistočnoj Evropi su Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Srbija i Slovenija, sa susednim državama kao što su Austrija, Italija i Mađarska u neposrednoj blizini.

 

Zbog značajnih političkih, ekonomskih, istorijskih, kulturnih i geografskih razloga, region se smatra veoma teškim i fragmentiranim za pokrivanje od strane većih specijalizovanih evropskih a još više neevropskih industrijskih proizvođača.

 

Postanite naš partner!

Sa našim znanjem i iskustvom mi možemo da isporučimo vrednosti našim specijalizovanim klijentima i prodavcima / integratorima sistema s jedne strane i specijalizovanim isporučiocima s druge strane (da proširimo njihovo prisustvo u JIE). Mi nudimo proizvode i rešenja u sledećim industrijskim oblastima:

 

Najvišja vrednost
za novac

Kvalitetne komponente i rešenja po razumnoj ceni.

Fokus na 
korisničkoj primeni

Fleksibilni poslovni modeli prema potrebama korisnika.

Lokalna podrška
za isporučioce

Visokostručna lokalizovana podrška: prodaja, marketing, logistika, korisničke usluge, inženjering.

Dugoročna
pouzdanost

Namenska dugoročna partnerstva za ciljne industrijske segmente.

© 2015 - 2019 by Nexum Ltd.