top of page
SPC izdelki naslovnica_1.jpg

Inovativni absorbenti za nadzor nad razlitimi tekočinami

Puščanje, kapljanje in razlitja v industriji lahko predstavljajo velika varnostna tveganja, tako za zaposlene kot tudi stroje, naprave in okolje. Tveganja zelo učinkovito zmanjšujemo z uporabo absorbentov oz. pivnikov, zadrževalcev tekočin, vpojnih granulatov, kemičnih absorbentov in drugih rešitev. Do razlitij najpogosteje prihaja na zunanjih in notranjih skladiščnih območjih, okoli strojev in opreme, pri nakladiščih, med vzdrževanjem ipd.

Zakaj je nadzor nad razlitji pomemben?

Poleg očitne potrebe po zaščiti okolja in recikliranja, primeren načrt zaščite pred razlitjem prispeva k bolj varnemu in produktivnemu delovnemu okolju. Z upoštevanjem varnostnih regulativ glede nadzora nad razlitji, omogočamo zaposlenim pogoje, ki prispevajo k večji varnosti in produktivnosti ter manjšemu številu okvar.

SPC (Spill Control) absorbenti in izdelki ščitijo pred nepričakovanimi razlitji, puščanjem in kapljanjem. S SPC absorbenti lahko obvladujemo razlitja olj, vode, kislin, drugih kemikalij in industrijskih tekočin. Za uspešno saniranje razlitih tekočin je pomembna izbira pravega absorbenta.

3 koraki za izbiro pravega absorbenta

1. Identifikacija razlitja: za različne vrste razlitij je potrebno uporabiti različne absorbente.

 • Univerzalni absorbenti: primerni za razlitja na vodni in oljni osnovi.​

 • Oljni absorbenti: primerni za razlitja olj in drugih tekočin na osnovi nafte.

 • Kemični absorbenti: primerni za agresivne kemične tekočine, saj ne reagirajo z njimi.

Identifikacija razlitja.jpg

2. Identifikacija potrebne opreme:

 • Uporaba večnamenskih absorbentov, kot so  krpe, blazinice, vpojni trakovi, zadrževalniki tekočin pod posodami in paletami.​

 • Uporaba podlog in preprog za zadrževanje razlitih tekočin in preprečevanje njihovega širjenja s kolesi.

 • Uporaba kompletov za obvladovanje razlitij, ki vsebujejo vse potrebno za urgenten odziv na razlitje.

 • Uporaba različnih tipov mrež, namenskih zadrževalnikov za vodna razlitja v posebnih okoljih (morska/vodnata območja).

3. Identifikacija značilnosti, ki jih morajo imeti absorbenti:

 • potrebna vpojnost,

 • mehanska vzdržljivost,

 • način odlaganja - odstranjevanja,

 • dimenzije.​

SPC oprema.jpg
Identifikacija značilnosti absorbentov.j

Kaj narediti v primeru razlitja nevarnih tekočin?

V primeru razlitja nevarnih tekočin je potrebno najprej identificirati razlito snov. Če tekočine in njenih kemičnih sestavin ne poznamo, evakuiramo območje in stopimo v stik s pristojnimi.

 1. Ocena tveganja: identifikacija vira razlitja in tekočine.

 2. Zaščitna oblačila: zaščita s primerno zaščitno opremo. Če se vira ali materiala ne da identificirati, je potrebno predvidevati najslabše.

 3. Zajezitev: zajezitev razlitja in ustavitev odtekanja. Preprečiti izliv v odtoke z uporabo blokad.

 4. Ustavitev vira razlitja: zaprtje ventilov, obrnitev preluknjanih sodov in zamašitev lukenj, kjer je to možno in varno narediti.

 5. Začetek čiščenja: uporaba SPC absorbentov za vpijanje razlitih tekočin.

 6. Kontaktiranje pristojnih: poročanje o razlitju pristojnim službam.

 7. Odstranitev uporabljenega materiala: absorbenti prevzamejo značilnosti tistega, kar so vpili. Potrebno je paziti na to, da se odstrani uporabljene absorbente in razlite tekočine v skladu z lokalno zakonodajo.

 8. Dekontaminacija: pred ponovno uporabo je potrebno dobro očistiti vse orodje in drugi material za ponovno uporabo.

 9. Obnova zaloge materiala: uporabljene absorbente se nadomesti z novimi.

 10. Pregled kriznega načrta in procedur za obvladovanje razlitij!

Nadzor nad razlitji

Specializirani izdelki za obvladovanje razlitij

Naši specialisti s področja varnosti pri delu v industriji vam svetujejo pri izbiri pravih rešitev za nadzor nad možnimi razlitji tekočin. V ponudbi imamo širok nabor viskokakovostnih izdelkov za preprečitev in saniranje razlitij proizvajalca Brady SPC. Nudimo izdelke za razlitja na različnih območjih (v industriji, laboratorijih, bolnišnicah, šolah...), za različne namene.

SPC izdelki za različne namene

Univerzalni absorbenti

Univerzalni absorbenti.jpg

Večnamenske absorbente se uporablja za čiščenje olj, hladilnih tekočin, topil in tekočin na vodni osnovi v notranjih prostorih.

Absorbenti za vodna območja

Absorbenti za vodna območja.jpg

Specializirani absorbenti za vodna območja lebdijo na vodni gladini in vpijajo neželene tekočine na jezerih, v rekah, potokih in obalnih območjih.

Oljni absorbenti

Oljni absorbenti.jpg

Oljne absorbente se uporablja za čiščenje razlitij olj in drugih tekočin na naftni osnovi. Učinkovito vpijajo topila, barve, rastlinska olja in druge podobne tekočine.

Podloge in preproge

Podloge in preproge.jpg

Podloge in preproge so zasnovane tako, da zdržijo zahtevne pogoje in so idealne za območja z viličarskim prometom v skladiščih ter delovne postaje.

Kemični absorbenti

Kemični absorbenti.jpg

Polipropilenske blazinice in role se lahko uporabi za vpijanje različnih kemikalij, vključno s fluorovodikovo kislino. So kemijsko nereaktivne.

Postaje in kompleti

Postaje in kompleti.jpg

Postaje in kompleti s SPC izdelki omogočajo hiter odziv na nenačrtovana razlitja olj, topil, hladilnih tekočin in drugih tekočin.

Izdelki
bottom of page